UAB „Vilakra“ išduoti šie sertifikatai ir atestatai:

 

TÜV ThÜringen e.V. išduotas sertifikatas patvirtina, kad UAB „Vilakra“ vadybos sistema atitinka vadybos sistemos ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) ir ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) standartų reikalavimus.

Sertifikavimo sritis: energetikos, pramonės, hidrotechnikos ir kitos ūkinės veiklos objektams skirtų gaminių – elektros srovės paskirstymo ir kontrolės gaminių projektavimas, gamyba ir tiekimas; įrangos įvedimo į eksploataciją ir programinės priežiūros paslaugos; elektrotechninės įrangos pardavimas.

       
 

SPSC kvalifikacijos atestatas suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra, hidrotechnikos statiniai.

Statybos darbų sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

 
       
 

Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas leidžiantis eksploatuoti elektros įrenginius.

Atestatas suteikia teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

  • Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbais.
  • Elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
  • Elektros tinklo ir įrenginiu iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas).
  • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo darbai.
  • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.
 
       
 

UAB „Vilakra“ yra įgaliotas „Scheider Eelectric“ partneris Lietuvoje.

 
       
 

UAB „Vilakra“ yra sertifikuotas „Scheider Eelectric“ aljanso partneris.

 
       
 

UAB „Vilakra“ yra vienintelis įgaliotas „BD SENSORS“ partneris Lietuvoje.